Środki gaśnicze

W palecie produktów Redetec znajdują się urządzenia dla statycznego i bardzo dynamicznego przepływu powietrza;
obudowy 19” do instalacji w szafach dystrybucyjnych oraz niestandardowe instalacje mające zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy minimalnych kosztach;
systemy zdalnego zarządzania z transmisja TCP/IP.

Chronimy urządzenia rack'owe i sprzęt o krytycznej wartości przed przestojem i ryzykiem pożaru.